Sri Wahyuni

Saya mengajar di SDN 7 Trienggadeng sejak tahun 2009 sampai sekarang. Banyak sekali pengalaman yang sudah saya lalui selama menjadi guru. Pada tahun 2022 saya mengikuti CGP dan lulus dengan nilai terbaik, Alhamdulillah Saya menjadi Guru Penggerak Angkatan 5.

  • Total activity : 5
  • Last activity :
  • Member since :
  • Following : 0 users
  • Followed by : 0 users
  • Votes : 0
  • Subscriptions : 3

Activity overview

Latest activity by Sri Wahyuni