Umit Sumitra, S.Pd

Dampak terhadap pembelajaran menggunakan model “Projek Based Learning” (PjBL) memrlukan waktu yang cukup sehingga tidak dapat dilaksanakan dalam 1 x pertemuan. u mengahadapi Zaman ini

  • Total activity : 19
  • Last activity :
  • Member since :
  • Following : 0 users
  • Followed by : 0 users
  • Votes : 1
  • Subscriptions : 8

Activity overview

Latest activity by Umit Sumitra, S.Pd